Fanni & minä InCatin esittelynäyttelyssä Karkkilassa 12.11.2006. Kuva: Heikki Siltala.